Psykologfaglige ydelser til professionelle

20 års praksiserfaring på alle niveauer omkring ”hands-on” pædagogisk/psykologisk praksis fra såvel børnepsykiatrisk som amtslig/regional behandlingsindsats. Fokus i mit arbejde vil altid være at fungere som  brobygger mellem psykologfaglig ”know-why” og pædagogisk ”know-what”.

Særlige forudsætninger for praksisnær supervision og vejledning af personalegrupper, som arbejder med børn, unge og voksne med:

 • Autismespektrumforstyrrelser
 • Autismespektrumforstyrrelser med psykiatrisk overbygning
 • Udviklingshæmning
 • Udadreagerende adfærd

Herudover har jeg konkrete erfaringer med:

 • Supervision af psykologer på vej til specialistuddannelse
 • Supervision af VISO-konsulentvirksomhed
 • Supervision af kommunale handicapkonsulenter
 • Supervision af pædagogisk fagpersonale i specialbørnehave og bosteder for børn med udviklingsforstyrrelser og udviklingshæmning
 • Supervision af pædagogisk personale på privat opholdssted og i specialbørnehave omkring omsorgssvigtede børn
 • Supervision, undervisning og vejledning af lærere i specialklasseregi
 • Supervision af pædagogisk personale i hospitalsregi
 • Konsultative opgaver i kommune- og amtsregi
 • Undervisning af læger og psykologer under specialistuddannelse
 • Psykoedukative forløb for forældre
 • Psykologisk test og udredning

simpel_teal_small

“Du sørger for, at vi i gruppen eksperimenterer med forskellige supervisionsformer, så man kører ikke træt i metoder.”

“Det er inspirerende og lærerigt, når du tilfører ny viden, både erfaringsbaseret og teoretisk (og ofte også kan anbefale litteratur om det pågældende emne).”

“Du har humor, men behandler alle emner, sager og problemstillinger respektfuldt.”

“Jeg kommer altid fra supervisionen med en god følelse af grundlæggende at være fagligt kompetent, og nu endnu bedre klædt på til de udfordringer, jeg har fået supervision på.”

“Du er irriterende på den gode måde.”

Supervision af psykologer