Psykologfaglige ydelser til privatpersoner

  • Samtaleforløb med børn, unge og voksne med udviklingsvanskeligheder.
  • Rådgivning af forældre til børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser eller voksenpsykiatriske problemstillinger.
  • Psykologisk udredning af udviklingsvanskeligheder.
  • Individuelle samtaleforløb til alle alderskategorier.
    • Jeg modtager klienter med henvisning fra egen læge.

psykologfaglige ydelser

Samtaleforløb:

Alle forløb indledes med en forsamtale. Målet hermed er at få snakket om, hvad der har fået dig til at konsultere en psykolog, så jeg kan få et indtryk af dit behov for psykologfaglig sparring. Sammen kan vi efter forsamtalen vurdere om jeg kan levere en indsats, som vil imødekomme de problemstillinger, I søger hjælp til.

Alle forløb til børn under 15 år starter med en forældresamtale.

simpel_teal_small, psykologfaglige ydelser

“Hvis vi ikke havde sat os i forbindelse med dig, så tror jeg ALDRIG vi var startet på “projektet”. Da du ringede første gang til mig, og sagde at dét vi oprindeligt havde kontaktet dig omkring ikke var så stor en bekymring, men i stedet sporede vores tanker ind på andre ting, var der faktisk en sten der faldt for mit hjerte. Det skal du have stor tak for. Og at du igennem hele forløbet har strakt dig rigtig langt ift. diverse bureaukratiske forhindringer, har været en stor hjælp for os. Af hjertet tak for din professionelisme OG din varme. Vores datter har fra første dag været total i tillid til dig.”Ditte, mor