Priser

På siden her finder du priser for de forskellige ydelser jeg kan tilbyde – både i forbindelse med individuelle samtaler, supervision og konsulentopgaver. Desuden også mulighed for foredrag, oplæg og undervisning.

simpel_teal_small

Individuelle samtaler afvikles til faste priser:

Børn/unge og voksne

950 kr

Vejledende priser pr. time for supervision og konsulentopgaver:

Endelige priser forhandles altid individuelt i forhold til opgavens størrelse og kompleksitet

Vejledning/supervision til pædagogiske faggrupper i almensektoren

Fra 1.000 kr

Individuel supervision af psykologer på vej til specialistuddannelse

1.200 kr

Gruppesupervision af psykologer på vej til specialistuddannelse:
To personer

1.300 kr

Tre-fire personer

1.500 kr

Større grupper

Fra 1.800 kr

Konsulentopgaver over længere forløb

Efter aftale

Psykologisk undersøgelse, testning, samt gennemlæsning af tidligere undersøgelser

850 kr

Foredrag/oplæg/undervisning

Efter aftale

(Jeg kører gerne ud imod kørselshonorar)