CVlogo


 
 

Født 1960
 
 
 • Supervisorgodkendelse på specialistniveau 2013
 • Privatpraksis siden 2010
 • Specialistgodkendelse 2008
 • Autoriseret af psykolognævnet 2003
 • Cand.Psych. fra Aarhus Universitet sept. 1999
 • Inden da praksiserfaring som pædagog fra arbejdet med børn, unge og voksne i børnehave, børnehjem, psykiatri, autisme.
 
Psykologpraksiserfaring fra et bredt offentligt felt:
 
 • Børnepsykiatrisk udredning og behandling i Herning og Risskov (ialt cirka 6 år)
 • Børneneuropsykologisk udredning af epilepsi og supervision af personalegrupper, Epilepsihospitalet, Dianalund
 • Specialpædagogisk rådgivning ved Handicapafsnittet for Børn og Unge, Aarhus Amt, samt konsulent i PPR, Roskilde Amt. Fokus: Vidtgående specialundervisning – udredning, vejledning og supervision
 • Intern psykologfunktion på specialskole for børn med udviklingshæmning, Aarhus Kommune – supervision af personale samt udredning og pårørendesamtaler
 • Intern psykologfunktion på region Midtjyllands tilbud til voksne med autisme og problemskabende adfærd – supervision, udredning, forælde- og netværksarbejde, krisearbejde og -samtaler.
 • Forskningserfaring Aarhus Universitet og Odense Universitetshospital
 
TADEBÆKS PSYKOLOGPRAKSIS

Trøjborgvej 2D, 8200 Århus N
Telefon: +45 2627 9564
Mail: htadebaek@gmail.com


POSTADRESSE

Vester Alle 20, 3.th
8000 Aarhus C
CVR: 33447566