Tadebæks Psykologpraksis v/ Helle Tadebæk

skaermbillede-2016-09-16-kl-19-25-06, psykolog

Helle Tadebæk

cand.psych, specialist og supervisor i børneneuropsykologi

Psykologydelser til alle alders- og faggrupper

Erfaringsbase

Jeg har udviklet en bred forståelse og erfaring indenfor psykologiske problemstillinger via en solid og bred praksis fra et mangefacetteret arbejdsfelt. Jeg arbejder inden for børne-, psykiatri- og handicapområdet, hvor jeg blandt andet tilbyder supervision for handicapområdet. I min praksis tilbyder jeg hjælp til både private personer, professionelle samt offentlige instanser i Århus. Jeg modtager også patienter med henvisning fra egen læge.

Til privatpersoner

Jeg kan tilbyde psykologiske samtaleforløb til børn, unge og voksne, der er ramt af for eksempel sorg, krise, angst, depression og stress.

Jeg har erfaring og har arbejdet med mennesker med akutte generelle livskriser samt med mennesker, der har længerevarende psykiatriske problemstillinger.

På børneområdet tilbyder jeg psykologiske undersøgelser og udredninger samt rådgivning omkring udviklingsmæssige vanskeligheder og opdragelsesmæssige udfordringer.

Til professionelle

Med afsæt i min erfaring inden for et bredt rådgivnings- og supervisionspraksisfelt tilbydes sparring og supervision af personalegrupper i børnehaver, skoler og inden for kommunalt regi samt i psykiatrien og på specialinstitutioner.

Jeg arbejder ud fra evidensbaserede/”best practice” metoder med at bygge bro mellem teori og praksis. Mit metodiske afsæt er primært kognitivt, men jeg arbejder eklektisk. Faglige forløb skræddersys i et tæt samarbejde med jer, der vælger mig som samarbejdspartner og med afsæt i de lokale behov, der ligger omkring opgaven.

Jeg tilbyder:

  • Praksisnær mono- og tværfaglige supervisionsforløb både i familie- og netværksregi for specialpædagogiske faggrupper, der arbejder med:
  • Autismespektrumsforstyrrelser
  • ADHD
  • Mental retardering
  • Socioemotionelle vanskeligheder
  • Sparring af ledere omkring specialpædagogisk teori og metode.
  • Supervision af psykologer på vej til autorisation.
  • Supervision af psykologer på vej til videreuddannelse i børneneuropsykologi/klinik psykolog.
  • Undervisning og eksterne kurser i psykiatri, børneneuropsykologiske problemstillinger og specialpædagogik.
  • Henvisning fra egen læge